Tramega S.A.
EQUIPS PER A LA INDÚSTRIA
FARMACÈUTICA, QUÍMICA I ALIMENTÀRIA
 

Tramega és una empresa especialitzada en el sector de la calderería i enginyeria per a la fabricació de bens de equip.

Aconseguir la satisfacció total del client és l'objectiu d'un sistema de gestió de la qualitat certificat, eficient i participatiu.

CONEGUI ELS NOSTRES EQUIPS I GARANTIES:

Productes.
Reactors. Dipòsits. Intercanviadors.
Plantes pilot.
Equips de procés.
Documentació.
Completa documentació tècnica de referència per a cada equip.
Qualitat.
Sistema de gestió de qualitat certificat per les auditories més prestigioses.
 
(©) 2004 Tramega S.A. Terrassa, Barcelona, Espanya. Tots els drets reservats. Disseny web: bellsolell